Museumwinkel open

Nieuwe winkel in Ouderkerk

Ouder-Amstel heeft al een Historisch Museum maar sinds 13 juli j.l. ook een museumwinkel.
Nadat de Wereldwinkel stopte is er veel nagedacht, overlegd en geraadpleegd maar het is gelukt.
In de laatste weken is er geklust, geschilderd en ingericht. Ook zijn er meerdere leveranciers gevonden die het leuk vinden om hun artikelen via de Museumwinkel te koop aan te bieden. Het gaat dan om leveranciers die in Amstelland zijn gevestigd.

Museumwinkel open

Woensdagmiddag was het, op de  openingsdag, al gezellig druk in de winkel.

museum-winkel-open-2016
F
oto: Piet de Boer

Naast publicaties van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel bieden we ook kunst en streekproducten aan.
Sierraden, schilderijen, kleurboeken en Amstelporselein van plaatselijke kunstenaars.
Leuke artikelen van Ons Tweede Thuis.
Jam, chutney, siroop en gelei van “Potje Toe”.
Wandel- en fietskaarten.
Boeken en Atlassen over Amstelland.
Ansichtkaarten, boekleggers, notebooks, enz.

Het assortiment wordt de komende tijd nog uitgebreid maar u ziet u kunt er nu al terecht voor veel leuke zaken.
Bovendien loopt er in het Museum nog de tentoonstelling “Prachtig Ambachtig” waar u kennis kunt
nemen van diverse beroepen zoals die vroeger in Amstelland werden uitgevoerd.
We nodigen u daarom graag uit om zelf eens langs te komen, het is de moeite waard!!

De openingstijden van museum en museumwinkel zijn:
Wo t/m zo van 13:00 – 16:00 uur.

Het adres is:
Kerkstraat 3-8
Ouderkerk aan de Amstel

Inspirerende voorzitter

CPOA

Het Cultuurplatform Ouder-Amstel (CPOA) adviseert de gemeente over kunst en cultuur, legt verbindingen, stimuleert nieuwe activiteiten en zet projecten in gang.
Het CPOA bestaat inmiddels 8 jaar en kent een aantal bloeiende werkgroepen op het gebied van Cultureel Erfgoed, Cultuurprijs en Cultuureducatie. Tevens ligt er een relatie met het toeristisch platform. Op haar website publiceert het CPOA de culturele agenda en ander actueel nieuws.

Het Cultuurplatform Ouder-Amstel is op zoek naar een inspirerende voorzitter.

Naast de voorzitter fungeren een secretaris, penningmeester en een webmaster.
Het meeste werk wordt gedaan door de werkgroepen. In de gezamenlijke bijeenkomsten worden activiteiten op elkaar afgestemd.
Het CPOA kijkt momenteel naar de mogelijkheden om haar werkwijze nog beter aan te laten sluiten op haar activiteiten. De nieuwe voorzitter zal hier mede vorm aan geven. Verder is de voorzitter een netwerker die mogelijke verbindingen ziet en hier acties op uitzet.

Andere taken van de voorzitter betreffen:

  • Het samen met de secretaris voorbereiden van de vergaderingen;
  • Het voorzitten van de vergaderingen;
  • Het initiëren van nieuwe activiteiten;
  • Het vertegenwoordigen van het CPOA naar buiten toe;
  • Het leveren van een bijdrage aan het actualiseren van de gemeentelijke cultuurnota (actieplan);
  • Het samen met de andere bestuursleden opstellen van het jaarplan en jaarverslag.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan het CPOA maar niet in de rol van voorzitter, dan wordt u ook van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken.

Reageren kan vóór 12 september via ons mailadres:
info@cultuurplatformouder-amstel.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Sylvia Dubbeldam:
sylviadubbeldam@hotmail.com   of   020-4963506

 

Archeologie in Ouderkerk

Lezing Archeologie in Ouderkerk

Archeoloog Ranjith Jayasena van Monumenten en Archeologie (MenA) van de Gemeente Amsterdam gaf op donderdag 21 april een lezing over archeologie in Amsterdam. De lezing werd georganiseerd door de Werkgroep Archeologie van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. 

Archeologie in Amsterdam

Ranjith Jayasena   ging in op de ontwikkeling van de
Archeoloog-Ranjith-Jayasenastadsarcheologie in Amsterdam en hoe de archeologische praktijk er tegenwoordig uitziet. Voor Ouder-Amstel heel interessant: hoe een opgraving in Ouderkerk in 1952 bij de kerk (de huidige Amstelkerk) een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de archeologie in Amsterdam.
Ranjith Jayasena ondersteunde  zijn presentatie met interessante beelden en foto’s. Het publiek was erg geïnteresseerd en stelde tussendoor en na afloop veel vragen.

Archeologie in Ouderkerk

Bovendien stelde de Werkgroep Archeologie in overleg met het Historisch Museum een aantal bodemvondsten uit Ouder-Amstel in de zaal tentoon. De werkgroep was verheugd over de grote opkomst.

Inbreng van het publiek

Iedereen is nog steeds van harte uitgenodigd om “oude” verhalen van oudere inwoners van Ouder-Amstel over archeologische plekken of vondsten waar ze ooit van gehoord hebben aan de werkgroep kenbaar te maken. Voorkom dat ze verloren gaan. Alle tips zijn welkom!

Over de Werkgroep Archeologie

De werkgroep is begin 2015 opgericht om het belang van archeologie in Ouder-Amstel beter voor het voetlicht te krijgen. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk voor een goed begrip van de geschiedenis van Ouder-Amstel. Ouderkerk was het bestuurlijk en kerkelijk centrum van Amstelland, tot de opkomst van Amsterdam in de loop van de 14e eeuw. Bij gebrek aan geschreven bronnen weten we weinig van die oudste geschiedenis en zijn we vooral aangewezen op andere bronnen, zoals de archeologie. De belangrijkste activiteiten van de werkgroep:
a. Alle bodemvondsten zoeken en beschrijven die de afgelopen decennia bij archeologisch onderzoek zijn gedaan.
b. Kennis opbouwen door studie, door al doende en van elkaar te leren.
c. Zelf bodemonderzoek doen in samenwerking met deskundige archeologen en de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland).

Contact
Email adres: wolfaems@xs4all.nl

Erfgoed van Ouder-Amstel

Bijeenkomst ‘Erfgoed van Ouder-Amstel’

Erfgoedbijeenkomst-11-04-2016

In 2013 organiseerde het Cultuurplatform een conferentie ‘Erfgoed op de kaart’ over behoud, onderhoud en herbestemming van cultureel erfgoed in onze gemeente. Uit deze conferentie is een aanbeveling gekomen om gemeentelijk beleid te maken om het erfgoed te beschrijven en te beschermen. Daaraan is gevolg geven. In de afgelopen maanden is in opdracht van het college van burgemeester en wethouders de conceptnota ‘Het Erfgoed van Ouder-Amstel, nu in en de toekomst’ opgesteld. In samenspraak met de Werkgroep Cultureel Erfgoed van het Cultuurplatform en deskundigen op het gebied van erfgoed is deze concept beleidsvisie tot stand gekomen.

Deze concept-beleidsvisie willen we graag aan belangstellenden voorleggen om hun mening te horen. Deze inbreng verwerken we voor zover mogelijk in de visie voordat deze ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 april 2016 in het gemeentehuis (ingang Dorpsstraat 14) in Ouderkerk aan de Amstel. Als u zich heeft aangemeld, bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom; de bijeenkomst start om 20.00 uur.

Het programma van de avond:
Welkom door wethouder Cultureel Erfgoed Marian van der Weele
Motivatie voor het maken van de nota, belang van de bescherming van cultureel erfgoed voor onze gemeente.
– Alex de Boer van Werkgroep Cultureel Erfgoed van het Cultuurplatform
De conferentie van 2013, het werk van de werkgroep sindsdien en haar inbreng bij de totstandkoming van deze nota.
– Dorine van Hoogstraten, auteur van de nota, erfgoeddeskundige bij MOOI Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit
Inhoud van de nota, de gekozen thema’s, criteria voor gemeentelijke monumenten, consequenties voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.
Gelegenheid voor stellen van vragen en het geven van inbreng op de nota

Aanmelden voor deze avond kan niet meer.

Nieuw CPOA-thema

Het Cultuurplatform Ouder-Amstel is alweer zeven jaar actief om kunstuitingen en culturele activiteiten binnen de gemeente te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt steeds rond een thema. ‘Naast de grote stad’ is gekozen als nieuw CPOA-thema, tot oktober 2017. Sylvia Dubbeldam en Marianne Wintershoven vertellen er enthousiast over.
Interview door Mirjam te Brake in Weekblad Ouder-Amstel

Waarom kiest het Cultuur-platform een thema?

“Een cultureel thema is een soort kapstok waarbij organisaties of individuele inwoners zich kunnen aansluiten als ze een activiteit willen organiseren rond kunst en cultuur” vertelt Sylvia Dubbeldam. “Ook voor ons geeft een thema houvast en we gebruiken het om bekendheid te geven aan wat wij doen, namelijk advies en ondersteuning bieden.”
Marianne Wintershoven vult aan: “Het eerste thema “Water” is bij onze start door de gemeente als een soort opdracht meegegeven; de thema’s “Onderweg” en “Verbinden” kwamen door brainstormsessies vanuit onze leden. Er zijn mooie activiteiten rond die thema’s georganiseerd!”

Hoe kwamen jullie op “Naast de grote stad”?

Sylvia: “Dit thema was één van de suggesties die we kregen bij de netwerkbijeenkomst van afgelopen voorjaar en na de brainstormsessie kreeg dit voorstel de meeste stemmen. We hebben op die middag trouwens veel leuke ideeën meegekregen waarmee we verder kunnen, maar tot oktober 2017 gebruiken we dus dit mooie nieuwe CPOA-thema, waaraan een hele geschiedenis vast zit.”
“Het is wel belangrijk dat het thema en de invulling ervan echt over onze gemeente gaat”, voegt Marianne hieraan toe.

Wat is het verhaal achter het nieuwe thema?

“Ouder-Amstel en Amsterdam zijn al eeuwenlang nauw met elkaar verweven als zus en grote broer met wederzijdse afhankelijkheid. Ouderkerk was in de Middeleeuwen het bestuurlijk en kerkelijk centrum en de beide grote Urbanuskerken in onze gemeente hebben we te danken aan het feit, dat Amsterdam het openlijk belijden van het Rooms-Katholieke geloof verbood. Gelovigen zochten onder andere hier hun toevlucht. Ook Beth Haim was hier nooit geweest als Amsterdam niet zoveel Joodse inwoners had gehad”, vertelt Sylvia Dubbeldam. Ze vervolgt: “Duivendrecht werd een belangrijke schakel tussen Amsterdam en Utrecht toen er een verbindingsbrug kwam, waardoor Amsterdam zich economisch kon ontwikkelen.” Marianne Wintershoven: “Onze grote broer was dus afhankelijk van ons en is dat soms nog. Denk maar aan het instellen van De Ronde Hoep als overloopgebied, zodat Amsterdam droge voeten houdt als het water niet meer weg kan. En Ouder-Amstel biedt rust en recreatiemogelijkheden zo vlak buiten de grote stad en vergeet niet het land waarop Amsterdam heeft kunnen bouwen; dat wás boerenland met prachtige boerderijen. Aan de andere kant profiteren wij natuurlijk enorm van de nabijheid van die grote broer met al zijn voorzieningen.”

Hoe wil het Cultuurplatform dit thema invullen?

“We benaderen organisaties en particulieren die in ons bestand staan met de vraag om hun activiteiten of evenementen rond dit thema te organiseren. Wij kunnen met hen meedenken over de invulling en adviseren en het is zelfs mogelijk om bij de gemeente een projectsubsidie aan te vragen”, vertellen de beide leden van het Cultuurplatform enthousiast.
“Naast de grote stad” kun je letterlijk nemen en dat uitbeelden of verwoorden. Maar je kunt het ook abstract benaderen en als jong-oud, groot-klein of bekend-onbekend invullen. Wat heeft Ouder-Amstel aan Amsterdam en andersom, maar wat zijn de bedreigingen?
Het Cultuurplatform heeft bijvoorbeeld het idee, om Ouder-Amstel flink op de kaart te gaan zetten als ‘toeristische uitlaatklep’ voor Amsterdam.

Verbinden jullie ook weer een Cultuurprijs aan dit thema?

Marianne Wintershoven: “Jazeker, we roepen alle kunstenaars op om zich nu al aan te melden, want de inzendingen voor de Cultuurprijs 2016 moeten op 13 maart 2016  binnen zijn. Voorwaarde is dat het werk voldoet aan het thema; dat is een harde clausule, maar verder zijn alle beeldende kunstvormen toe staan.” Ze vervolgt: “Via exposities in het gemeentehuis en het Dorpshuis kan het publiek anoniem stemmen. Het werk mag dan ook niet gesigneerd zijn. Voor de uiteindelijke winnaar is een mooi geldbedrag beschikbaar!”

Ouder-Amstel