Erfgoedbeleid – raadsvergadering

Inspraak Erfgoedbeleid Commissie Ruimte 160929

 1. Voorstellen
 • Alex de Boer – Werkgroep Cultureel Erfgoed van het Cultuurplatform Ouder-Amstel
  Opgericht na succesvolle conferentie Erfgoed op de Kaart (sept. 2013)
 • Werkgroep heeft 11 leden uit Duivendrecht en Ouderkerk + Cuypersgenootschap.
 • Doel werkgroep: Gemeentelijk erfgoed beleid stimuleren en ondersteunen
 1. Waarom is de werkgroep opgericht?

Uit combinatie van ergernis en bezorgdheid

 • Buiten het beschermde dorpsgezicht kunnen veel panden immers relatief eenvoudig gesloopt of verminkt worden. Ouderkerk, de plaats met de oudste geschiedenis in Amstelland, heeft geen erfgoedbeleid. Een zwartboek is te vullen met over de afgelopen 50 jaar verdwenen en verminkt erfgoed. Strandvliet e.a. boerderijen in Duivendrecht en Ouderkerk, (Wilhelminalaan, Julianalaan), Nessermolen. Soms van de ene dag op de andere plat. Sloop doet iets met de gemeenschap.
 • Waarom zijn we niet veel trotser op het erfgoed dat we hebben? Monumenten zijn het zichtbare deel van onze geschiedenis. Die moet je koesteren. Het lijkt soms wel of we een hekel hebben aan onze eigen geschiedenis.
 • Binnen de Randstad is Ouder-Amstel één van de weinige gemeenten zonder gemeentelijke monumentenlijst. Dat maakt ons erfgoed kwetsbaar.
 1. Draagvlak voor erfgoedbeleid?
 • Maar liefst 89 procent van de Nederlanders hecht belang aan het behoud van historisch erfgoed. Dit blijkt ook uit de grote opkomst op Open Monumentendag. En – niet te vergeten – de emoties, de boosheid die mensen vaak voelen bij de sloop van historisch erfgoed. Een gemeentelijke monumentenlijst is het beste instrument om dat te voorkomen. Een dergelijk draagvlak bestaat ook in Ouder-Amstel. Ook herbestemming van oude panden verdient in dat verband meer aandacht en zorg.

Over draagvlak gesproken: Onze website krijgt maandelijks ca 1000 bezoekers. http://www.historischamstelland.nl/ontdekken/monumenten-ouder-amstel

 • Lokale en landelijke monumenten organisaties (Heemschut, Cuypersgenootschap) vinden het noodzakelijk dat Ouder-Amstel met haar rijke historie spoedig een monumentenbeleid realiseert. Werkgroep heeft steun van o.a. St. Oud-Duivendrecht, Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, Stichting Erfgoed Amstelland, Werkgroepen Ruimtelijke Ordening in Duivendrecht en Ouderkerk. 
 1. Standpunt werkgroep

Werkgroep was nauw betrokken bij  Visiedocument: Het ERFGOED VAN OUDER-AMSTEL, nu en in de toekomst. Werkgroep is heel blij met deze nota. Hier staan we volledig achter.

We bieden onze ondersteuning aan bij de uitvoering.

ERFGOED IS VAN EN VOOR ONS ALLEMAAL

Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven. En erfgoed is meer dan dat: het heeft maatschappelijke en economische waarde en het biedt continuïteit in een bewegende samenleving. Erfgoed is een magneet voor recreatie en toerisme, versterkt het vestigingsklimaat en daarmee de vitaliteit van stad en platteland, bevordert de sociale cohesie tussen buurt-, stad- en landgenoten, en houdt onze culturen en verleden levend. Ons unieke cultureel erfgoed fungeert als visitekaartje naar de rest van de wereld. Erfgoed betekent identiteit. Van mensen, van Nederland én van Ouder-Amstel.

Afsluiting: Onze dorpen kunnen nog veel mooier. Alle kansen, juist in de schaduw van de stad. Kijk maar naar bloeiende plaatsen als Hattem (bij Zwolle) en Oirschot (bij Eindhoven). Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen: Levendig, leefbaar, gezond en met een prachtig erfgoed.

 

Inspirerende voorzitter

Vacature : Inspirerende voorzitter

CPOA

Het Cultuurplatform Ouder-Amstel (CPOA) adviseert de gemeente over kunst en cultuur, legt verbindingen, stimuleert nieuwe activiteiten en zet projecten in gang.
Het CPOA bestaat inmiddels 8 jaar en kent een aantal bloeiende werkgroepen op het gebied van Cultureel Erfgoed, Cultuurprijs en Cultuureducatie. Tevens ligt er een relatie met het toeristisch platform. Op haar website publiceert het CPOA de culturele agenda en ander actueel nieuws.

Het Cultuurplatform Ouder-Amstel is op zoek naar een inspirerende voorzitter.

Naast de voorzitter fungeren een secretaris, penningmeester en een webmaster.
Het meeste werk wordt gedaan door de werkgroepen. In de gezamenlijke bijeenkomsten worden activiteiten op elkaar afgestemd.
Het CPOA kijkt momenteel naar de mogelijkheden om haar werkwijze nog beter aan te laten sluiten op haar activiteiten. De nieuwe voorzitter zal hier mede vorm aan geven. Verder is de voorzitter een netwerker die mogelijke verbindingen ziet en hier acties op uitzet.

Andere taken van de voorzitter betreffen:

 • Het samen met de secretaris voorbereiden van de vergaderingen;
 • Het voorzitten van de vergaderingen;
 • Het initiëren van nieuwe activiteiten;
 • Het vertegenwoordigen van het CPOA naar buiten toe;
 • Het leveren van een bijdrage aan het actualiseren van de gemeentelijke cultuurnota (actieplan);
 • Het samen met de andere bestuursleden opstellen van het jaarplan en jaarverslag.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan het CPOA maar niet in de rol van voorzitter, dan wordt u ook van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken.

Reageren kan vóór 12 september via ons mailadres:
info@cultuurplatformouder-amstel.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Sylvia Dubbeldam:
sylviadubbeldam@hotmail.com   of   020-4963506

 

Pleinfeest XXL

Dorpsplein Duivendrecht
Feestelijk  Heropend

Zaterdag 3 september werd het Dorpsplein in Duivendrecht na de renovatie feestelijk heropend met veel activiteiten voor jong en oud:
het eerste Pleinfeest XXL.
Hiermee wordt een positieve impuls gegeven aan het Dorpsplein, aan het dorp en aan alle bewoners.

Al vanaf 10:00 uur speelde een brassband swingende muziek op het plein, waar bezoekers allerlei lekkernijen konden kopen bij diverse foodtrucks.

Officiële heropening

Burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen en wethouder Jacqueline de Maa verrichtten om 12:00 uur de officiële openingshandeling.

Muziekcollectief Ouder-Amstel

Ook het Muziekcollectief was aanwezig op het Pleinfeest Duivendrecht. In het Dorpshuis was een informatiekraam en wie zich aanmeldde op 3 september krijgt een gratis proefles.
Om 14:00 uur traden docenten op in het Dorpshuis.

PLEINFEEST XXL

Kinderen konden de hele dag spelen op springtoestellen en
’s middags was er een TeleKids Drive-inshow.

Vanaf 20.00 uur feest in de grote feesttent met optredens van:
Roel van der Wielen, Sasja Brouwers, Michael van Ingen, Valentijn Buijtenhek, Denny Braaf en om 23.30 uur de Mystery guest.

En, de toegang was gratis.

Pleinfeest-Duivendrecht-03-09-2016-affiche

Het doek valt

‘Het doek valt’ voor het Ouderkerks Toneel Gezelschap – Amstelland:

In het voorjaar hield het Ouderkerks Toneel Gezelschap – Amstelland een uitgebreide campagne in en rond Ouderkerk om nieuwe leden te werven.

Helaas heeft deze campagne om nieuwe leden en acteurs te werven niet mogen baten en daarom wordt het Ouderkerks Toneel Gezelschap Amstelland (OTG) na 70 jaar (!) opgeheven.

Dat is heel erg jammer, niet alleen voor de betrokkenen bij OTG  maar ook voor Ouderkerk,  want OTG speelt vrijwel altijd voor een uitverkochte zaal en heeft vanaf 1946  kwaliteitsvolle stukken uit verschillende genres over het voetlicht gebracht. De laatste jaren onder de professionele regie van Annette Nijder.

Toch bijzonder dat er meestal sprake is van volle zalen maar dat er geen belangstelling blijkt te bestaan om actief deel te nemen, in welke vorm dan ook, aan amateurtoneel.

Het ledental van OTG krimpt waardoor het steeds moeilijker wordt om de vele activiteiten die met een toneeluitvoering samenhangen uit te voeren. Een aantal zeer betrokken vrijwilligers ten spijt. En OTG ‘vergrijst’, de geringe leeftijdsdiversiteit beperkt teveel de keuze van het repertoire. Helaas zit er dan ook niets anders op dan ‘het doek definitief te laten vallen’.  Dat besluit is inmiddels op een algemene ledenvergadering genomen.

Laatste voorstelling

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november a.s. verzorgt OTG haar laatste toneeluitvoering: ‘De Meid’, een ‘komedie van de haat’, van Herman Heijermans.  Het is tevens de laatste keer dat de Jan Hekmanschool, waar we de laatste jaren zo bijzonder gastvrij zijn ontvangen, omgebouwd zal worden tot ‘dorpsschouwburg’.

OTG hoopt uiteraard dat deze voorstelling massaal bezocht gaat worden.

OTG neemt met pijn in het hart afscheid van een prachtig toneelgezelschap dat vanaf 1946 met veel inzet en plezier hele mooie toneelstukken over het voetlicht heeft gebracht. OTG behoorde, gezien haar lange staat van dienst, toch een beetje tot ‘het historisch erfgoed’ van Ouderkerk.

Bestuur, leden en vrijwilligers van OTG willen iedereen hartelijk  bedanken die OTG de afgelopen jaren, op welke manier dan ook, gesteund heeft.

Het doek valt

Museumwinkel open

Nieuwe winkel in Ouderkerk

Ouder-Amstel heeft al een Historisch Museum maar sinds 13 juli j.l. ook een museumwinkel.
Nadat de Wereldwinkel stopte is er veel nagedacht, overlegd en geraadpleegd maar het is gelukt.
In de laatste weken is er geklust, geschilderd en ingericht. Ook zijn er meerdere leveranciers gevonden die het leuk vinden om hun artikelen via de Museumwinkel te koop aan te bieden. Het gaat dan om leveranciers die in Amstelland zijn gevestigd.

Museumwinkel open

Woensdagmiddag was het, op de  openingsdag, al gezellig druk in de winkel.

museum-winkel-open-2016
F
oto: Piet de Boer

Naast publicaties van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel bieden we ook kunst en streekproducten aan.
Sierraden, schilderijen, kleurboeken en Amstelporselein van plaatselijke kunstenaars.
Leuke artikelen van Ons Tweede Thuis.
Jam, chutney, siroop en gelei van “Potje Toe”.
Wandel- en fietskaarten.
Boeken en Atlassen over Amstelland.
Ansichtkaarten, boekleggers, notebooks, enz.

Het assortiment wordt de komende tijd nog uitgebreid maar u ziet u kunt er nu al terecht voor veel leuke zaken.
Bovendien loopt er in het Museum nog de tentoonstelling “Prachtig Ambachtig” waar u kennis kunt
nemen van diverse beroepen zoals die vroeger in Amstelland werden uitgevoerd.
We nodigen u daarom graag uit om zelf eens langs te komen, het is de moeite waard!!

De openingstijden van museum en museumwinkel zijn:
Wo t/m zo van 13:00 – 16:00 uur.

Het adres is:
Kerkstraat 3-8
Ouderkerk aan de Amstel

Ouder-Amstel