Oprichting CPOA 2008

Cultuurplatform laat van zich horen

Artikel Amstelgids januari 2008
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari 2008 installeerde burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen als portefeuillehouder het Cultuurplatform. De leden gaan de gemeente adviseren over de uitvoering van de Cultuurnota met het doel meer samenhang in het beleid te krijgen en activiteiten te stroomlijnen. Kort geleden lanceerde het Cultuurplatform haar website; aanleiding voor de Amstelgids om met enkele leden te spreken.

Vorig voorjaar plaatste de gemeente een oproep in de Amstelgids om mensen bij elkaar te brengen die willen meedenken over ‘cultuur’ in onze gemeente. Een flink aantal inwoners had belangstelling en na twee bijeenkomsten, waarin werd nagedacht over de invulling van het Cultuurplatform, bleef de huidige groep over die op projectbasis door enkele andere belangstellenden op de achtergrond wordt aangevuld. De gemeente wil in de eerste plaats een platform starten om het cultuurbeleid, vastgelegd in de Cultuurnota concrete handen en voeten te geven. In de tweede plaats moet het platform alles inventariseren op het gebied van kunst&cultuur en meedenken over de uitvoering van het beleid en het signaleren van behoeften onder de bevolking. Het Cultuurplatform is nadrukkelijk géén activiteitencommissie en bestaat uit de volgende enthousiaste personen:
Sylvia Dubbeldam (voorzitter), Marlies Pennings (secretaris), Geri Bouman (penningmeester en namens de Protestantse Gemeente), Marianne Wintershoven (namens kunstenaars), Alex de Boer (historische werkgroep), Robert Mahler (promotie Ouder-Amstel), Jozé van der Voort (websitecommissie), Ans Quirijnen (Stichting Oud-Duivendrecht), Wietske Dikkers (Coherente), Marianne Hoek (Muziekcollectief) en Belinda van Meekrerk (beleidsmedewerkster gemeente). Burgemeester Blankers-Kasbergen is portefeuillehouder. Deze groep ging vorig najaar aan de slag en al gauw kwam het belang van goede communicatie met de gemeente boven drijven en het inventariseren van wat er al gebeurt en hoe het platform een adviserende en coördinerende rol kan spelen. Tijdens de brainstorm kwamen talloze ideeën naar boven die om uitwerking vragen.

Een onderwerp krijgt inmiddels al invulling; de gemeente wil in 2010 het thema ‘water’ in allerlei vormen aan bod laten komen en heeft het Cultuurplatform verzocht daarvoor ideeën te geven en invulling aan het thema te geven.

Het unieke van Ouder-Amstel is dat de drie woonkernen van oudsher belangrijke handelsplaatsen waren omdat ze aan het water liggen. Samen met Stichting Promotie Ouder-Amstel wordt dit thema vorm gegeven, maar daarover kan op dit moment nog weinig naar buiten worden gebracht.
“We willen een spin in het web zijn voor alles en iedereen die zich met kunst en cultuur bezighoudt en daarvoor een ingang zijn en een doorverwijsfunctie hebben”
aldus voorzitter Sylvia Dubbeldam. Zij heeft zich aangemeld voor het platform uit haar grote belangstelling voor kunst&cultuur en vindt het ook leuk om bestuurlijke ervaring op te doen. Dat geldt ook voor Jozé van der Voort, die zich met de ontwikkeling van de website heeft bezig gehouden en gaat onderhouden.

Website

Kort geleden ging de website van het Cultuurplatform de lucht in.
Een belangrijke functie daarvan is de agenda”, vertelt Jozé.
De gemeente wil graag meer afstemming van activiteiten op elkaar, zodat niet in één weekeinde diverse evenementen plaatsvinden en daarna een hele tijd niets gebeurt.”
“We dragen bij aan het kunst&cultuurbeleid van de gemeente, zoals verbreding van het aanbod en het samenbrengen van initiatieven, waardoor verrassende allianties ontstaan”
vult Sylvia aan. Een voorbeeld daarvan is het optreden van het Muziekcollectief in de bibliotheek. Gezamenlijke activiteiten om de drie kernen van Ouder-Amstel bij elkaar te brengen is ook iets dat de gemeente graag wil. Ook de participatie van meer inwoners en vooral mensen die nu niet meedoen aan kunst&cultuur is een doel van de website.

Mensen moeten ons kunnen vinden, we willen een netwerk opbouwen, zodat iedereen die iets zoekt op het gebied van kunst&cultuur via onze website verder komt. Het is daarom erg belangrijk dat we zo compleet mogelijk zijn en we bieden daarom ook links naar websites van bijvoorbeeld kunstenaars die iets aanbieden“, vertellen Jozé en Sylvia enthousiast.

De website biedt een invulscherm waarmee mensen zich kunnen aanmelden of een vraag stellen. Een belangrijk onderdeel van de website is een lijst met adressen van locaties waar ‘iets’ te doen is of die beschikbaar worden gesteld voor activiteiten. Mensen die zo’n ruimte hebben, bijvoorbeeld een  grote schuur, kan dat melden. Ook staan de vergaderdata en agenda’s van het Cultuurplatform op de website, want deze zijn openbaar en zo kunnen belangstellenden bij een specifiek onderwerp meepraten.

“We hopen veel reacties te krijgen en ideeën die mensen aandragen. Wij gaan dan kijken of en hoe we die kunnen uitwerken”, aldus Jozé. Een voorbeeld daarvan is het creëren van een zaaltje waar films vertoond kunnen worden, daaraan is in de gemeente best behoefte.

Het Cultuurplatform organiseert niet zelf de activiteiten. Het moet een samenspel worden waarbij het Cultuurplatform de spreekbuis is.

“We zijn geen activiteitencommissie.”, wil de voorzitter nog uitdrukkelijk kwijt.
“We zijn coördinerend en initiërend en geven advies.We kunnen per project “handjes” gebruiken, dus als mensen aan een idee willen meewerken kunnen ze in een werkgroep meedraaien, aldus Jozé. Op die manier wordt het Cultuurplatform iets van alle inwoners.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Ouder-Amstel