gesprek met de voorzitter

Jozé van der Voort, voorzitter van het Cultuurplatform Ouder-Amstel nam deel aan de serie “Kettinggesprekken” van het Weekblad voor Ouder-Amstel. Zij was daarvoor uitgenodigd door de vorige deelneemster, Ans Quirijnen, drijvende kracht achter de Stichting Oud Duivendrecht.

Bron: Weekblad voor Ouder-Amstel, 11 november 2020
interviewer: Naomi Heidinga

Jozé is een liefhebber van kunst en cultuur, dat is terug te zien in haar woning. Aan de muur prijken foto’s en schilderijen, waaronder een aquarel van Ton Albers. Ook hangt er een historische kaart van Brabant, de plek waar ze opgroeide. Ze volgde haar man naar Ouderkerk.

Wat doet het Cultuurplatform?

“Het platform zet zich in voor de bescherming en het behoud van kunst en cultuur en wil daarbij mensen verbinden. We geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast wil het platform een overlegorgaan zijn voor instellingen, verenigingen en kunstenaars, voor professionals en voor amateurs, door het contact tussen gemeente en mensen die op cultureel gebied actief zijn te verbeteren en zo het culturele aanbod in de gemeente te versterken. We streven ernaar om de inwoners actief te betrekken bij culturele activiteiten en de deelname eraan te stimuleren. Het platform is in 2008 opgericht.”

Kun je concreet een aantal activiteiten benoemen?

“We kiezen elke twee jaar een thema, en aan de hand daarvan schrijven we een cultuurprijs uit. Eigenlijk zouden we dit najaar wederom een prijs weggeven, maar vanwege corona hebben we dit opgeschoven naar komend voorjaar. Hopelijk is het dan wel mogelijk. We hebben namelijk al een aantal inzendingen gekregen. Ons thema is ‘daar zit muziek in’. In 2013 hebben we een erfgoedconferentie gehouden, waaruit de werkgroep cultureel erfgoed is ontstaan. Deze werkgroep heeft, in overleg met eigenaren, een gemeentelijke monumentenlijst opgesteld. Daarnaast hebben we de gemeentelijke kunstobjecten in kaart gebracht. Gemeenten konden in de vorige eeuw kunst aankopen via de BKR lijst. Kunstwerken lagen opgeslagen in een container bij Van Deudekom, en de gemeente had geen goed overzicht wat er allemaal was. We hebben de kunst geïnventariseerd en de gemeente geadviseerd over welke kunstobjecten ze zeker moesten behouden. Overige objecten hebben we verkocht middels een veiling in de publiekshal in het gemeentehuis en bij een verkooptentoonstelling. De opbrengst kwam ten goede aan de gemeente. Objecten die in bezit zijn gebleven van de gemeente worden netjes bewaard en kunnen deel uit maken van exposities. Ook hebben we de boekjes ‘Speuren in Ouderkerk’ en ‘Ontdekken in Duivendrecht’ gemaakt, bestemd voor kinderen van de groepen 6 en 7 van de basisschool. Daarin staat de lokale geschiedenis centraal. Binnenkort worden nieuwe boekjes uitgereikt aan de scholen.”

Hoe ben je bij het platform terecht gekomen?

“Ik zag een bericht in de krant dat men op zoek was naar burgerleden voor het platform. Creatief met mijn handen ben ik niet, maar hou wel van kunst en cultuur. Ik ben een doener: als er een probleem is, dan ga ik ermee aan de slag. Daarom heb ik me aangemeld. In eerste instantie heb ik me beziggehouden met het maken van de website voor het platform, later zocht men een secretaris. Dat paste bij mijn vaardigheden, dus heb ik dat op me genomen. Na een aantal jaar wilde de voorzitter stoppen en was men op zoek naar een opvolger. Na een jaar was er nog niemand gevonden. Omdat ik als secretaris, zonder voorzitter, het gezicht werd van het platform, heb ik besloten het voorzitterschap erbij te doen.”

Wat kan er in Ouder-Amstel nog gebeuren op het gebied van kunst en cultuur?

“In een park staan andere bloemen dan in een tuin, zeg ik altijd. Ik bedoel: naast een paar grote gemeenten is Ouder-Amstel is een kleine gemeente. Hier wordt wel van alles georganiseerd. Denk aan concerten en exposities. Ouder-Amstel had in het verleden een toneelvereniging, jammer genoeg bestaat deze niet meer. Het zou mooi zijn als het Gezellenhuis kan worden gerenoveerd, en kan dienen als podium. Er is een toneel met gordijnen, het zou prachtig zijn als het in oude staat hersteld kan worden. Stel je voor: Dolf Jansen of Theo Maassen met een voorstelling op dat podium. Overigens hoeft dat niet alleen voor de grote namen te zijn, ook lokale stand-uppers zouden daar terecht kunnen.”

Welke voorbereidingen worden getroffen om nieuwe inwoners cultureel te betrekken bij hun woonomgeving?

“De Nieuwe Kern is nu in de planfase, voor echte voorbereidingen is het nog te vroeg. Maar de gemeente heeft al laten weten dat er een park komt – dat zou een mooie plek voor beelden zijn. Daarnaast moet er expositieruimte komen, en een bibliotheek. In de nieuwe wijk zullen mensen met diverse culturele achtergronden gaan wonen, het zou mooi zijn als we die mensen door middel van kunst en cultuur kunnen verbinden. En nog mooier wanneer we uit deze nieuwe wijk een aantal mensen bereid kunnen vinden om lid te worden van het Cultuurplatform.”

Naast het Cultuurplatform ben je nog voor andere organisaties actief?

“Ik ben betrokken bij Stichting Erfgoed Amstelland, een stichting die zich inzet voor het behoud van goederen die te maken hebben met het culturele erfgoed van Amstelland. We hebben als stichting bijvoorbeeld het werk Zicht op Ouderkerk kunnen aankopen, dat gemaakt is in de Gouden Eeuw. Een ander bijzonder werk is een aquarel van H. Kruimel met de Amstelkerk waar bovenop een chappe-telegraaf staat Dat toestel werd door Napoleon gebruikt om vanuit Amsterdam naar Parijs te communiceren. Ook ben ik secretaris bij de Stichting Vrienden van het Vollebregt Orgel, het orgel in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk. De stichting zamelt geld in voor het onderhoud van het Vollebregt orgel, dat is aangewezen als Rijksmonument.”

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?

“Marianne Hoek van de Muziekschool. Zij verzorgt muzieklessen voor kinderen in Duivendrecht en Ouderkerk, het zou mooi zijn wanneer alle kinderen in de gemeente kennis kunnen maken met muziek. Ik wil haar vragen: hoe zie je dat voor de toekomst in deze veranderende tijden?”

Naomi Heidinga

Weltevreden op Saturnus

De muurschildering ‘Boerderij Weltevreden’ op de Saturnusflat is gereed.

Inwoners van Duivendrecht en Ouderkerk konden tot begin september stemmen over wat er op de flat zou komen. Dat werd Boerderij Weltevreden. Begin oktober stond de flat al in de steigers en kon er begonnen worden aan de schildering en zou naar verwachting zo’n twee tot vier weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Dat werd twee weken, want nu is het kunstwerk al af en te bewonderen voor publiek en voorbijgangers.

Het toeval wil dat de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel vorig jaar de geschiedenis van Weltevreden op papier heeft gezet, en een ansichtkaart van de door Mondriaan in 1905 geschilderde boerderij heeft laten maken.

Inmiddels hebben alle bewoners van de flat van de vereniging een exemplaar van de ansichtkaart van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel in de bus ontvangen. De kaart à 50 cent is ook te koop in de museumwinkel in Ouderkerk.

Met dank aan jou, Antoniushoeve

Afgeschreven boerderij

Is een collectie verhalen over een afgeschreven boerderij in Duivendrecht die door het ingrijpen van de dorpsbewoners een rijksmonument werd en zo een toekomst had, en waar nu jonge mensen die toekomst op bijzondere wijze inrichten. Het is daarmee een eerbetoon aan de schoonheid van cultureel erfgoed, gegoten in de vorm van een klassieke kaartenbak en een hedendaagse website.

Antoniushoeve met bewoners, 1918 en 2020

Weer samen iets maken

Wij maakten de afgelopen dertig jaar al veel moois samen. Sonja van der Valk in functies die uitnodigden tot het maken van boeken, tijdschriften en websites; Mathilde de Vriese in de rol van grafisch ontwerper. Altijd als we aan die samenwerking terug dachten gingen we glimmen. En dus besloten we het nog een keer te doen. Sonja had al het plan iets te publiceren over de boerderij die haar dochter Lot Sternheim en haar partner Jamie Bedford eigenhandig aan het verbouwen waren. Mathilde viel al evenzeer voor de hoeve en voor wie er wonen en zo werden we opnieuw een team.

Een pracht van een geschiedenis

In Met dank aan jou Antoniushoeve vertellen we in woord en beeld het veelkantige verhaal over een boerderij die er nog is omdat de inwoners van Duivendrecht zich verzetten tegen sloop. Er is een pracht van een geschiedenis te vertellen over Ferdinand Antonius van Schaick, de laatste boer en over een dorp dat zijn cultureel erfgoed wil behouden. We kunnen daarbij gebruik maken van een schat aan beeldmateriaal.

Roosvenster, dorp in verzet, boer Ferd, renovatie

Alternatieve woonvormen

Sinds een paar jaar proberen zo’n achttien jonge mensen, de meeste ver van Nederland geboren, op die boerderij, de Antoniushoeve, alternatieve woonvormen uit. Rijksbouwmeester Floris Alkemade zegt het vaak: we moeten als samenleving waar het aantal singles toeneemt, mensen steeds ouder worden en de beschikbare bouwruimte beperkt is op zoek naar alternatieven. Dat is precies wat er op de Antoniushoeve gebeurt.

Kaarten en kaartenbak?

Ja, we maken een mooie klassieke kaartenbak. Keurig lineair vertelde verhalen kloppen niet met onze beleving van tijd. Dat is de reden dat we de verhalen afdrukken op kaarten die je intuïtief uit de bak kunt nemen en lezen.

Uitvoering

De vormgeving van de kaarten en de bak refereert aan de architectuur van de Antoniushoeve. De kaarten, van gelamineerd karton, 21 x 25 cm groot, worden gedrukt en gestanst in de vorm van een boograam, beide zijden bedrukt en uitgevoerd in full colour. De kaartenbak die dezelfde boograam vorm heeft, maken we van hout. Daarin komen ongeveer 50 kaarten te staan in 5 categorieën: Land en Hoeve, Bewoners – toen, Dorp in Actie, Bewoners – nu, Droom en Daad. De website en de kaartenbakken zijn beschikbaar in een Nederlandse en een Engelse versie.

Kaartenbak, uitgevoerd in hout, in de vorm van de oude ramen

Voor wie?

We zetten de kaartenbakken neer in publieke ruimtes, denk aan bibliotheken, gemeentehuizen, cafés, scholen. Allereerst in Duivendrecht, maar ook daarbuiten. We kiezen voor publieke plekken omdat we zoveel mogelijk mensen toegang willen geven tot de verhalen. Niet alleen omdat ze intrigerend zijn, maar ook omdat ze getuigen van waarden die vandaag zo belangrijk zijn: zorgzaamheid en bescherming, nee zeggen en in verzet gaan, de geschiedenis behouden en de toekomst inrichten.

Uw steun is nodig

We hebben het geluk veel hulp te krijgen. Van de bewoners van de Antoniushoeve bij de bouw van de website en bij het vertalen van de teksten in het Engels; van de stichting Oud-Duivendrecht, die ooit de boerderij redde, bij de research. Het filmpje op deze pagina werd gemaakt door ex-collega Tessel Schmidt, het prototype van de kaartenbak door een bevriend kunstenaar. We zijn blij met het geld dat we krijgen van de gemeente Ouder-Amstel en de Stichting Aemstellant. Maar dat is lang niet genoeg. We hebben uw donatie nodig om de houten bakken te laten maken, voor de lithografie en voor het drukwerk. Indien mogelijk hopen we onszelf ook een kleine vergoeding te betalen, zodat we de nodige tijd in dit geweldige project kunnen blijven steken.

Wij zijn:

Mathilde de Vriese: Ik ben grafisch ontwerper. Ik ben tevens beeldend kunstenaar en zenleraar en heb een klein meditatiecentrum met mijn man in Amsterdam-Noord. In mijn atelier in dit centrum maak ik o.a. sumi-e schilderijen, volgens de eeuwenoude schilderstijl van Japanse monniken. Ik begeleid meditaties en workshops.

Sonja van der Valk: Ik was theatercriticus, o.a. voor De Groene Amsterdammer, en hoofdredacteur van het vakblad Toneel Theatraal. Ik werkte bij Theater Instituut Nederland en richtte Domein voor Kunstkritiek op en, onder die vlag, De Nieuwe Garde, een platform voor nieuw essayistisch talent. Gepensioneerd en wel ben ik docent en adviseur aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam.

Ook erfgoed van de Antoniushoeve (foto’s 2010)// Also heritage of the Antoniushoeve (photos 2010)

meesteraquarellist

Drukbezochte lezing Annabelle Birnie over Ton Albers

‘Een meesteraquarellist’, zo noemde Annabelle Birnie Ton Albers tijdens haar lezing op 23 januari in het Museum Amstelland. De directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten – een groot kenner van het werk van Ton Albers – was duidelijk in haar woordkeuze. ‘Ton Albers was – nee – IS één van de allergrootste aquarellisten in de Nederlandse geschiedenis.’ De Duivendrechtse kunstenaar overleed ruim twee jaar geleden op 94-jarige leeftijd. Aan hem is een tentoonstelling gewijd op drie plaatsen in Ouder-Amstel.

Volle Zaal

Het Museum Amstelland zat helemaal vol met liefhebbers, die een uur lang geboeid luisterden naar het verhaal van Birnie over leven en werk van Ton Albers. Over zijn keuze voor de kunstacademie. Over zijn werk als ontwerper o.a. van bierreclames. Hoe hij besloot om zijn leven aan de schilderkunst te wijden. Dat hij daarvoor de volle steun had van zijn vrouw Gon, die hem zijn hele leven door dik en dun heeft gesteund. Hoe zijn schilderstijl is beïnvloed door zijn leermeester Piet Landkroon, bij wie hij twaalf jaar les had. Hoe hij werd geïnspireerd door zijn grote voorbeelden: William Turner en Kees Verwey. En door het Hollandse landschap in zijn omgeving en op de Waddeneilanden. Zijn liefde voor de dans. Hoe hij werkte en hoe kritisch hij was. Annabelle kwam veel bij hem op zijn atelier in Duivendrecht in de Oude School. Een fantastische, enthousiaste en aimabele man. Ton Albers werkte 65 jaar in Duivendrecht.

De tentoonstelling is nog te zien tot 3 februari

Thema LocatiesOpen
Ballet en Portret    Dorpshuis Duivendrecht
Dorpsplein 60
1115 CX Duivendrecht
di t/m vr
10.00-17.00
Feest van bloemen en landschappen Gemeentehuis Ouder-Amstel
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel 
ma t/m vr
08.00-16.00
Licht op de meester zelf Museum Amstelland
Kerkstraat 3-8
1191 JB Ouderkerk aan de Amstel
wo t/m zo 13.00-16.00


Cheque voor expositie Ton Albers

Coöperatief Fonds Rabobank Amstel en Vecht

Op 23 januari kreeg het Cultuurplatform Ouder-Amstel een cheque van het Coöperatief Fonds Rabobank Amstel en Vecht. Anke Bollen overhandigde de cheque ter waarde van € 1600,- aan CPOA-voorzitter Jozé van der Voort. Mw. Bollen vond het geweldig dat de Rabobank op deze manier een belangrijk lokaal initiatief kon ondersteunen. Ze zag met hoeveel energie en toewijding het vrijwilligerswerk voor de tentoonstelling is gedaan. En dat het prachtig is te zien wat de resultaten van al dat werk zijn. Felicitaties van de Rabobank voor het succes van de expositie!!

De cheque was een belangrijke bijdrage voor de financiering van de tentoonstelling over Ton Albers. Het CPOA is het Fonds zeer erkentelijk voor de steun van de Rabobank voor deze grootste expositie ooit in Ouder-Amstel. We hopen zo in de toekomst het werk van Ton Albers op de kaart te houden.

Ouder-Amstel