Cultuurprijs 2022

Inge Wiedijk winnaar Cultuurprijs Ouder-Amstel 2022

Culruurplatform Ouder-Amstel

Cultuurplatform Ouder-Amstel organiseerde voor de vierde keer de Cultuurprijs voor beeldende kunst van de gemeente Ouder-Amstel. Helaas moest vanwege corona het organiseren van de prijs enkele malen uitgesteld worden, maar eindelijk was het zover.
Burgemeester Joyce Langenacker reikte de eerste prijs uit aan Inge Wiedijk voor haar foto “oude piano in een verlaten fabriekshal”. De prijs bestaat uit een bedrag van €500,- en de presentatie van het winnende kunstwerk gedurende een half jaar op een ereplaats in Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel.

Daar zit muziek in …

Daar zit muziek in … was deze keer het thema. Rond dit thema werden schilderijen, beelden, foto’s, keramiek en werken met samengestelde technieken gecreëerd. Beeldend kunstenaars uit de gemeente konden werken aanbieden om mee te dingen naar de cultuurprijs. Twintig kunstenaars participeerden; sommigen namen voor de eerste keer deel, anderen deden al eerder mee.

Vakjury

De vakjury, bestaande uit Joyce Langenacker (burgemeester en cultuur in haar portefeuille), Jacqueline de Maa (ex-wethouder voor cultuur) en Luc Houweling (kunstenaar), heeft alle ingestuurde werken zorgvuldig bekeken en beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. De jury was unaniem in haar keuze voor de eerste prijs: het werk past goed bij het thema, goede sfeer, mooie foto!

Publieksstemmen

De publieksstemmen, waarvan er ook veel naar de prijswinnaar gingen, konden gedurende twee maanden worden uitgebracht. De werken werden eerst tentoongesteld in het gemeentehuis in Ouderkerk en vervolgens in het Dorpshuis in Duivendrecht. Er werden 179 publieksstemmen uitgebracht: 113 in Duivendrecht en 66 in Ouderkerk. De keuzes werden bepaald door 60% jury en 40% publiek.

Eervolle vermeldingen

Eervolle vermeldingen waren voor Rineke Kroese, 2e prijs, en voor Carla de Rooij en Mars Out, met een gedeelde 3e prijs.

Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst

Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst is mogelijk gemaakt door de gemeente Ouder-Amstel. Het Cultuurplatform (CPOA) heeft in 2013 BKR-kunstwerken die decennia in een gemeentedepot lagen, geïnventariseerd en beschreven. Een deel van het bedrag dat verkregen is door verkoop van enkele werken, heeft de gemeente beschikbaar gesteld aan het CPOA om de cultuurprijs te organiseren.

Met dank aan jou, Antoniushoeve

Eerbetoon aan de schoonheid van cultureel erfgoed

In het voorjaar van 2022 verschijnt een collectie verhalen over de Antoniushoeve. De hoeve was ooit afgeschreven, maar werd door verzet en ingrijpen van de inwoners van Duivendrecht een rijksmonument. De collectie wordt een eerbetoon aan de schoonheid van cultureel erfgoed, gegoten in de vorm van klassieke kaartenbakken die in publieke ruimtes in Duivendrecht worden neergezet. Ook komt er een hedendaagse website. De presentatie wordt eind maart 2022 verwacht.

Zie ook: https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve

Muziek maken in Ouderkerk en Duivendrecht

Muziekschool Ouder-Amstel heeft een vestiging in Ouderkerk en Duivendrecht. De muziekschool heeft als doelstelling om instrumentaal muziekonderwijs te bieden in individuele lessen en kleine groepjes. Daarnaast geeft de muziekschool cursussen voor jonge kinderen, jongeren en wordt gewerkt aan een aanbod speciaal voor ouderen. Op OBS de Grote Beer verzorgen de docenten van de muziekschool een leerorkest. Verder verzorgt de muziekschool muziekprojecten op basisscholen in de regio Amstelland.

Toegankelijk voor iedereen

De lessen zijn ook toegankelijk voor mensen die buiten de gemeente wonen, maar inwoners van Ouder-Amstel krijgen voorrang.

Leskosten

Voor ouders met een minimuminkomen zijn er meerdere mogelijkheden om een tegemoetkoming in de leskosten te krijgen. De muziekschool vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil gebruik kan maken van de lessen.Bevorderen muziekleven

Een van de doelstellingen van de muziekschool is het bevorderen van het muziekleven in de gemeente. Elk jaar wordt een  huiskamerfestival georganiseerd en leerlingen spelen desgewenst bij officiële gelegenheden.

Contact: info@muziekschoolouder-amstel.nl

Website: www.muziekschoolouder-amstel.nl

Aanbod instrumentale les:

Accordeon, blokfluit, cello, drums, dwarsfluit, gitaar,  keyboard, piano, saxofoon, viool en zang.

Cursussen:

Muziek op Schoot voor peuters met een (groot)ouder
Muziekfabriek voor kleuters
Snuffelcursus voor kinderen uit groep 3 en 4.
Kinderkoor voor kinderen van 6 tot 11 jaar
Popproject voor jongeren tot 18 jaar

Muziekprojecten basisschool:

Toontje lager groep 1-2
Verffabriek groep 3, 4 en 5
Vogel, viool en fluit groep 3 en 4
Met de muziek mee groep 5 en 6
Zingen vol energie groep 3 tot en met 8

gesprek met de voorzitter

Jozé van der Voort, voorzitter van het Cultuurplatform Ouder-Amstel nam deel aan de serie “Kettinggesprekken” van het Weekblad voor Ouder-Amstel. Zij was daarvoor uitgenodigd door de vorige deelneemster, Ans Quirijnen, drijvende kracht achter de Stichting Oud Duivendrecht.

Bron: Weekblad voor Ouder-Amstel, 11 november 2020
interviewer: Naomi Heidinga

Jozé is een liefhebber van kunst en cultuur, dat is terug te zien in haar woning. Aan de muur prijken foto’s en schilderijen, waaronder een aquarel van Ton Albers. Ook hangt er een historische kaart van Brabant, de plek waar ze opgroeide. Ze volgde haar man naar Ouderkerk.

Wat doet het Cultuurplatform?

“Het platform zet zich in voor de bescherming en het behoud van kunst en cultuur en wil daarbij mensen verbinden. We geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast wil het platform een overlegorgaan zijn voor instellingen, verenigingen en kunstenaars, voor professionals en voor amateurs, door het contact tussen gemeente en mensen die op cultureel gebied actief zijn te verbeteren en zo het culturele aanbod in de gemeente te versterken. We streven ernaar om de inwoners actief te betrekken bij culturele activiteiten en de deelname eraan te stimuleren. Het platform is in 2008 opgericht.”

Kun je concreet een aantal activiteiten benoemen?

“We kiezen elke twee jaar een thema, en aan de hand daarvan schrijven we een cultuurprijs uit. Eigenlijk zouden we dit najaar wederom een prijs weggeven, maar vanwege corona hebben we dit opgeschoven naar komend voorjaar. Hopelijk is het dan wel mogelijk. We hebben namelijk al een aantal inzendingen gekregen. Ons thema is ‘daar zit muziek in’. In 2013 hebben we een erfgoedconferentie gehouden, waaruit de werkgroep cultureel erfgoed is ontstaan. Deze werkgroep heeft, in overleg met eigenaren, een gemeentelijke monumentenlijst opgesteld. Daarnaast hebben we de gemeentelijke kunstobjecten in kaart gebracht. Gemeenten konden in de vorige eeuw kunst aankopen via de BKR lijst. Kunstwerken lagen opgeslagen in een container bij Van Deudekom, en de gemeente had geen goed overzicht wat er allemaal was. We hebben de kunst geïnventariseerd en de gemeente geadviseerd over welke kunstobjecten ze zeker moesten behouden. Overige objecten hebben we verkocht middels een veiling in de publiekshal in het gemeentehuis en bij een verkooptentoonstelling. De opbrengst kwam ten goede aan de gemeente. Objecten die in bezit zijn gebleven van de gemeente worden netjes bewaard en kunnen deel uit maken van exposities. Ook hebben we de boekjes ‘Speuren in Ouderkerk’ en ‘Ontdekken in Duivendrecht’ gemaakt, bestemd voor kinderen van de groepen 6 en 7 van de basisschool. Daarin staat de lokale geschiedenis centraal. Binnenkort worden nieuwe boekjes uitgereikt aan de scholen.”

Hoe ben je bij het platform terecht gekomen?

“Ik zag een bericht in de krant dat men op zoek was naar burgerleden voor het platform. Creatief met mijn handen ben ik niet, maar hou wel van kunst en cultuur. Ik ben een doener: als er een probleem is, dan ga ik ermee aan de slag. Daarom heb ik me aangemeld. In eerste instantie heb ik me beziggehouden met het maken van de website voor het platform, later zocht men een secretaris. Dat paste bij mijn vaardigheden, dus heb ik dat op me genomen. Na een aantal jaar wilde de voorzitter stoppen en was men op zoek naar een opvolger. Na een jaar was er nog niemand gevonden. Omdat ik als secretaris, zonder voorzitter, het gezicht werd van het platform, heb ik besloten het voorzitterschap erbij te doen.”

Wat kan er in Ouder-Amstel nog gebeuren op het gebied van kunst en cultuur?

“In een park staan andere bloemen dan in een tuin, zeg ik altijd. Ik bedoel: naast een paar grote gemeenten is Ouder-Amstel is een kleine gemeente. Hier wordt wel van alles georganiseerd. Denk aan concerten en exposities. Ouder-Amstel had in het verleden een toneelvereniging, jammer genoeg bestaat deze niet meer. Het zou mooi zijn als het Gezellenhuis kan worden gerenoveerd, en kan dienen als podium. Er is een toneel met gordijnen, het zou prachtig zijn als het in oude staat hersteld kan worden. Stel je voor: Dolf Jansen of Theo Maassen met een voorstelling op dat podium. Overigens hoeft dat niet alleen voor de grote namen te zijn, ook lokale stand-uppers zouden daar terecht kunnen.”

Welke voorbereidingen worden getroffen om nieuwe inwoners cultureel te betrekken bij hun woonomgeving?

“De Nieuwe Kern is nu in de planfase, voor echte voorbereidingen is het nog te vroeg. Maar de gemeente heeft al laten weten dat er een park komt – dat zou een mooie plek voor beelden zijn. Daarnaast moet er expositieruimte komen, en een bibliotheek. In de nieuwe wijk zullen mensen met diverse culturele achtergronden gaan wonen, het zou mooi zijn als we die mensen door middel van kunst en cultuur kunnen verbinden. En nog mooier wanneer we uit deze nieuwe wijk een aantal mensen bereid kunnen vinden om lid te worden van het Cultuurplatform.”

Naast het Cultuurplatform ben je nog voor andere organisaties actief?

“Ik ben betrokken bij Stichting Erfgoed Amstelland, een stichting die zich inzet voor het behoud van goederen die te maken hebben met het culturele erfgoed van Amstelland. We hebben als stichting bijvoorbeeld het werk Zicht op Ouderkerk kunnen aankopen, dat gemaakt is in de Gouden Eeuw. Een ander bijzonder werk is een aquarel van H. Kruimel met de Amstelkerk waar bovenop een chappe-telegraaf staat Dat toestel werd door Napoleon gebruikt om vanuit Amsterdam naar Parijs te communiceren. Ook ben ik secretaris bij de Stichting Vrienden van het Vollebregt Orgel, het orgel in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk. De stichting zamelt geld in voor het onderhoud van het Vollebregt orgel, dat is aangewezen als Rijksmonument.”

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?

“Marianne Hoek van de Muziekschool. Zij verzorgt muzieklessen voor kinderen in Duivendrecht en Ouderkerk, het zou mooi zijn wanneer alle kinderen in de gemeente kennis kunnen maken met muziek. Ik wil haar vragen: hoe zie je dat voor de toekomst in deze veranderende tijden?”

Naomi Heidinga

Weltevreden op Saturnus

De muurschildering ‘Boerderij Weltevreden’ op de Saturnusflat is gereed.

Inwoners van Duivendrecht en Ouderkerk konden tot begin september stemmen over wat er op de flat zou komen. Dat werd Boerderij Weltevreden. Begin oktober stond de flat al in de steigers en kon er begonnen worden aan de schildering en zou naar verwachting zo’n twee tot vier weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Dat werd twee weken, want nu is het kunstwerk al af en te bewonderen voor publiek en voorbijgangers.

Het toeval wil dat de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel vorig jaar de geschiedenis van Weltevreden op papier heeft gezet, en een ansichtkaart van de door Mondriaan in 1905 geschilderde boerderij heeft laten maken.

Inmiddels hebben alle bewoners van de flat van de vereniging een exemplaar van de ansichtkaart van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel in de bus ontvangen. De kaart à 50 cent is ook te koop in de museumwinkel in Ouderkerk.

Ouder-Amstel