Tag archieven: erfgoed

Rapportage “Erfgoed op de kaart”

In het lustrumjaar van het Cultuurplatform Ouder-Amstel vond de eerste werkconferentie over cultureel erfgoed in Ouder-Amstel plaats. De conferentie ‘Erfgoed op de kaart’, georganiseerd door het Cultuurplatform Ouder-Amstel, vond plaats op vrijdagavond 13 september j.l. in Ouderkerk.
De volgende belangrijke vragen kwamen aan bod:

Hoe houden we erfgoed in tact? Hoe kunnen we dat betalen? Wat kan de gemeentelijke rol bij bescherming van erfgoed zijn?

Vertegenwoordigers van culturele en monumentenverenigingen, raadsleden van verschillende politieke partijen, bestuurders van de gemeente, eigenaren van monumenten en monumentale panden en andere geïnteresseerden namen deel aan de discussie.

Belangrijkste conclusie: We moeten trots zijn op wat we hebben. Ons erfgoed is belangrijk voor de locale samenhang en identiteit. Die moet je koesteren.

De conferentie was de eerste stap op weg naar een betere bescherming van waardevol erfgoed in de gemeente.

U kunt het rapport bestellen.