Categorie archieven: Cultuurprijs

Cultuurprijs 2024

Thema: “Dialoog”

De Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst, bestaat uit een bedrag van € 500,- en de presentatie van het winnende kunstwerk gedurende een half jaar op een ereplaats in Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel.
Deze prijs is mogelijk gemaakt door de gemeente Ouder-Amstel. Het Cultuurplatform (CPOA) heeft een deel van de historische werken van de gemeente, die decennia in een depot lagen, in 2013 mogen veilen en verkopen. Een deel van het bedrag dat hiermee verkregen is, heeft de gemeente beschikbaar gesteld aan het CPOA. Daarmee zal het CPOA vijf keer de uitreiking van de Cultuurprijs organiseren.

Deelnemen

Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen aan de Cultuurprijs.
Opgeven vóór 1 augustus 2024 via onderstaand aanmeldingsformulier.
Het werk moet ingeleverd worden vóór 10 september.
Lees voor opgave onderstaand reglement even door.

Reglement Cultuurprijs 2024

 • Het CPOA heeft voor de periode 2024 het thema “Dialoog” gekozen. Het thema kan vrij geïnterpreteerd worden.
 • Het CPOA heeft een leeftijdsgrens ingesteld. Iedereen, professional of amateur van 12 jaar of ouder mag meedoen en moet woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel.
 • Alle vormen van beeldende kunst kunnen worden ingezonden. Het werk mag niet groter zijn dan 70 bij 90 cm. Een schilderij, foto, collage, e.d. moet een ophangmogelijkheid aan de achterkant hebben. Sculpturen moeten zelfstandig  (op de zelf meegenomen sokkel) kunnen staan en niet te zwaar zijn.
  De kunstwerken moeten makkelijk van het Dorpshuis in Duivendrecht naar het Gemeentehuis in Ouderkerk vervoerd kunnen worden.
  Per kunstenaar mag 1 werk ingeleverd worden.
 • Uw werk mag niet gesigneerd zijn. En  er wordt met klem gevraagd om de kunstwerken niet in de publiciteit en social media te brengen: Wij willen de bewoners en de selectiecommissie zo blanco mogelijk laten selecteren.
  De selectiecommissie wordt nog nader bekend gemaakt.
 • Inwoners van de gemeente Ouder-Amstel kunnen hun stem uitbrengen d.m.v. een stembriefje, voorzien van naam, te deponeren in de daarvoor bestemde bussen.
 • U dient zich van te voren in te schrijven vóór 1 augustus 2024 en door te geven met welke vorm van beeldende kunst u mee gaat doen. Aanmeldingsformulier staat op de website.
 • Het werk dient voor 10 september 2024 ingeleverd te worden. U krijgt daar nog bericht over.
 • Uw werk wordt geëxposeerd in de volgende periodes en locaties:
  In het Dorpshuis te Duivendrecht vanaf 10 september tot 1 oktober. 
  In het Gemeentehuis te Ouderkerk van 3 oktober tot 24 oktober.
  Ten tijde van de expositie is uw werk niet verzekerd. Er komt een feestelijke prijsuitreiking voor deelnemers en genodigden in het gemeentehuis te Ouderkerk.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Wietske Dikkers (Coherente),
tel.  020-6993164 of 06-42648958

Cultuurprijs 2022

Inge Wiedijk winnaar Cultuurprijs Ouder-Amstel 2022

Culruurplatform Ouder-Amstel

Cultuurplatform Ouder-Amstel organiseerde voor de vierde keer de Cultuurprijs voor beeldende kunst van de gemeente Ouder-Amstel. Helaas moest vanwege corona het organiseren van de prijs enkele malen uitgesteld worden, maar eindelijk was het zover.
Burgemeester Joyce Langenacker reikte de eerste prijs uit aan Inge Wiedijk voor haar foto “oude piano in een verlaten fabriekshal”. De prijs bestaat uit een bedrag van €500,- en de presentatie van het winnende kunstwerk gedurende een half jaar op een ereplaats in Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel.

Daar zit muziek in …

Daar zit muziek in … was deze keer het thema. Rond dit thema werden schilderijen, beelden, foto’s, keramiek en werken met samengestelde technieken gecreëerd. Beeldend kunstenaars uit de gemeente konden werken aanbieden om mee te dingen naar de cultuurprijs. Twintig kunstenaars participeerden; sommigen namen voor de eerste keer deel, anderen deden al eerder mee.

Vakjury

De vakjury, bestaande uit Joyce Langenacker (burgemeester en cultuur in haar portefeuille), Jacqueline de Maa (ex-wethouder voor cultuur) en Luc Houweling (kunstenaar), heeft alle ingestuurde werken zorgvuldig bekeken en beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. De jury was unaniem in haar keuze voor de eerste prijs: het werk past goed bij het thema, goede sfeer, mooie foto!

Publieksstemmen

De publieksstemmen, waarvan er ook veel naar de prijswinnaar gingen, konden gedurende twee maanden worden uitgebracht. De werken werden eerst tentoongesteld in het gemeentehuis in Ouderkerk en vervolgens in het Dorpshuis in Duivendrecht. Er werden 179 publieksstemmen uitgebracht: 113 in Duivendrecht en 66 in Ouderkerk. De keuzes werden bepaald door 60% jury en 40% publiek.

Eervolle vermeldingen

Eervolle vermeldingen waren voor Rineke Kroese, 2e prijs, en voor Carla de Rooij en Mars Out, met een gedeelde 3e prijs.

Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst

Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst is mogelijk gemaakt door de gemeente Ouder-Amstel. Het Cultuurplatform (CPOA) heeft in 2013 BKR-kunstwerken die decennia in een gemeentedepot lagen, geïnventariseerd en beschreven. Een deel van het bedrag dat verkregen is door verkoop van enkele werken, heeft de gemeente beschikbaar gesteld aan het CPOA om de cultuurprijs te organiseren.

Cultuurprijs 2016 : wie wint?

Cultuurprijs van Ouder-Amstel
voor beeldende kunst

De Cultuurprijs van Ouder-Amstel voor beeldende kunst, bestaat uit een bedrag van € 500,- en de presentatie van het winnende kunstwerk gedurende een half jaar op een ereplaats in Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel.
Deze prijs is mogelijk gemaakt door de gemeente Ouder-Amstel. Het Cultuurplatform (CPOA) heeft een deel van de historische werken van de gemeente, die decennia in een depot lagen, mogen verkopen. Een deel van het bedrag dat hiermee verkregen is, heeft de gemeente beschikbaar gesteld aan het CPOA. Daarmee zal het CPOA 5 keer de uitreiking van de Cultuurprijs organiseren.
Het Cultuur Platform Ouder-Amstel organiseert in 2016 voor de tweede keer de uitreiking van de Cultuurprijs voor beeldende kunst.
Dit keer is het thema “Naast de grote stad”.

Cultuurprijs  2016      :      wie wint?

Dit is een eerste berichtgeving. Onderstaand reglement wordt nog aangepast. Genoemde data kunnen nog wijzigen. Uiterste datum van deelnameopgave staat vast op 13 maart 2016. Opgaveformulier staat binnenkort op deze website.

Reglement Jaarlijkse Cultuurprijs Ouder-Amstel

    • Het CPOA heeft voor 2016 het thema “Naast de grote stad” gekozen. U dient uw werk rond dit thema uit te voeren.
    • Het CPOA heeft een leeftijdsgrens ingesteld. Iedereen, professional of amateur van 12 jaar ouder mag meedoen en moet woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel.
    • Alle vormen van beeldende kunst kunnen worden ingezonden. Het werk mag niet groter zijn dan 70 bij 90 cm. Een schilderij, foto, collage, e.d. moet een ophangmogelijkheid aan de achterkant hebben. Sculpturen moeten zelfstandig kunnen staan
    • Uw werk mag niet gesigneerd zijn. En  er wordt met klem gevraagd om de kunstwerken niet in de publiciteit en social media te brengen: Wij willen de bewoners en de selectiecommissie zo blanco mogelijk laten selecteren.
     De selectiecommissie bestaat uit: Marianne Wintershoven (lid CPOA en kunstenares), Yvetta Kuchar (lid CPOA en verzorgt de tentoonstellingen in het gemeentehuis), Sonja Jansen (kunstenares en verzorgt de tentoonstellingen in het Dorpshuis) en Jacqueline de Maa (wethouder cultuur). Bewoners kunnen hun stem uitbrengen d.m.v. een stembriefje, voorzien van naam, te deponeren in daarvoor bestemde bussen.
    • U dient zich van te voren in te schrijven vóór 14  maart 2016 en door te geven met welke vorm van beeldende kunst u mee gaat doen. Binnenkort treft u een aanmeldingsformulier aan op onze website.
    • Het werk dient op 29 maart ingeleverd te worden: plaats en tijdstip zullen nader bekend gemaakt worden aan de aangemelde kunstenaars.
    • Uw werk wordt geëxposeerd in de volgende periodes en locaties:
     – in het gemeentehuis te Ouderkerk van 4 t/m 22 april 2016
     – in het Dorpshuis te Duivendrecht vanaf 25 april 2016 Ten tijde van de expositie is uw werk niet verzekerd.
    • Er komt een feestelijke prijsuitreiking voor deelnemers en genodigden in het nieuwe Dorpshuis in Duivendrecht.
    • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Micha de Ruwe wint 1e Cultuurprijs

Winnaar eerste cultuurprijs Ouder-Amstel

Vrijdagmiddag 21 november verzamelde een groep kunstenaars en genodigden zich in de hal van het gemeentehuis van Ouder-Amstel, in afwachting van de uitreiking van de Cultuurprijs 2014.

Inwoners Ouder-Amstel stemmen

De Cultuurprijs, georganiseerd door het Cultuurplatform Ouder-Amstel, werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. De kunstwerken moesten voldoen aan het thema Verbinden. 219 Inwoners van de gemeente brachten hun stem uit in een periode van zes weken waarin de werken van de zeventien deelnemende kunstenaars tentoongesteld werden. De werken hingen eerst drie weken in het Reijgersbosch in Duivendrecht en vervolgens drie weken in het gemeentehuis.

Micha de Ruwe wint 1e cultuurprijs Ouder-Amstel

Wethouder Cultuur, Jacqueline de Maa, reikte de prijs uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis. Zij deed een greep uit de lovende opmerkingen die door de stemmers werden opgeschreven. Mensen vonden het werk prachtig, kleurrijk, sfeervol, treffend en technisch mooi, maar prezen ook het feit dat diverse culturen en achtergronden zo mooi verbonden werden.

Img_0706schilderij-michaderuwe-kleiner-1

17 deelnemende kunstenaars

17 Kunstenaars hebben deelgenomen aan de deze eerste cultuurprijs van Ouder-Amstel. Verschillende soorten kunstwerken zijn begin oktober ingeleverd. De kunstwerken varieerden van schilderijen tot keramiek, van beeldhouwwerk tot collages.
Verschillende materialen werden gebruikt, evenals gemengde technieken.