Werkgroep Cultureel Erfgoed

De Werkgroep Cultureel Erfgoed zet zich in voor behoud en herbestemming van cultureel erfgoed in de Gemeente Ouder-Amstel. De werkgroep heeft o.a. bijgedragen aan de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst. De werkgroep werd opgericht na de Erfgoedconferentie in september 2013: ‘Erfgoed op de kaart’. De werkgroep heeft in 2015 een erfgoedvisie opgesteld, die is opgenomen in de startnotitie Monumentenbeleid van de Gemeente. Op basis daarvan heeft de Gemeenteraad in 2016 de erfgoedvisie ”Het Erfgoed van Ouder-Amstel, nu en in de toekomst”  vastgesteld. De verschillende stappen in het besluitvormingsproces worden nu doorlopen om tot definitieve aanwijzing te kunnen komen. Uiteraard is de betrokkenheid en medewerking van eigenaren en bewoners daarbij erg belangrijk voor het lokale draagvlak. In maart 2018 zullen alle onderzoeken door erfgoeddeskundigen zijn afgerond. Dan zullen ongeveer 25 panden in Ouder-Amstel als gemeentelijk monument worden aangewezen. De werkgroep is heel erg blij met dit resultaat. Het is de kroon op ruim vier jaar voorbereiding.

Ouder-Amstel