Categorie archieven: Interview

gesprek met de voorzitter

Jozé van der Voort, voorzitter van het Cultuurplatform Ouder-Amstel nam deel aan de serie “Kettinggesprekken” van het Weekblad voor Ouder-Amstel. Zij was daarvoor uitgenodigd door de vorige deelneemster, Ans Quirijnen, drijvende kracht achter de Stichting Oud Duivendrecht.

Bron: Weekblad voor Ouder-Amstel, 11 november 2020
interviewer: Naomi Heidinga

Jozé is een liefhebber van kunst en cultuur, dat is terug te zien in haar woning. Aan de muur prijken foto’s en schilderijen, waaronder een aquarel van Ton Albers. Ook hangt er een historische kaart van Brabant, de plek waar ze opgroeide. Ze volgde haar man naar Ouderkerk.

Wat doet het Cultuurplatform?

“Het platform zet zich in voor de bescherming en het behoud van kunst en cultuur en wil daarbij mensen verbinden. We geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast wil het platform een overlegorgaan zijn voor instellingen, verenigingen en kunstenaars, voor professionals en voor amateurs, door het contact tussen gemeente en mensen die op cultureel gebied actief zijn te verbeteren en zo het culturele aanbod in de gemeente te versterken. We streven ernaar om de inwoners actief te betrekken bij culturele activiteiten en de deelname eraan te stimuleren. Het platform is in 2008 opgericht.”

Kun je concreet een aantal activiteiten benoemen?

“We kiezen elke twee jaar een thema, en aan de hand daarvan schrijven we een cultuurprijs uit. Eigenlijk zouden we dit najaar wederom een prijs weggeven, maar vanwege corona hebben we dit opgeschoven naar komend voorjaar. Hopelijk is het dan wel mogelijk. We hebben namelijk al een aantal inzendingen gekregen. Ons thema is ‘daar zit muziek in’. In 2013 hebben we een erfgoedconferentie gehouden, waaruit de werkgroep cultureel erfgoed is ontstaan. Deze werkgroep heeft, in overleg met eigenaren, een gemeentelijke monumentenlijst opgesteld. Daarnaast hebben we de gemeentelijke kunstobjecten in kaart gebracht. Gemeenten konden in de vorige eeuw kunst aankopen via de BKR lijst. Kunstwerken lagen opgeslagen in een container bij Van Deudekom, en de gemeente had geen goed overzicht wat er allemaal was. We hebben de kunst geïnventariseerd en de gemeente geadviseerd over welke kunstobjecten ze zeker moesten behouden. Overige objecten hebben we verkocht middels een veiling in de publiekshal in het gemeentehuis en bij een verkooptentoonstelling. De opbrengst kwam ten goede aan de gemeente. Objecten die in bezit zijn gebleven van de gemeente worden netjes bewaard en kunnen deel uit maken van exposities. Ook hebben we de boekjes ‘Speuren in Ouderkerk’ en ‘Ontdekken in Duivendrecht’ gemaakt, bestemd voor kinderen van de groepen 6 en 7 van de basisschool. Daarin staat de lokale geschiedenis centraal. Binnenkort worden nieuwe boekjes uitgereikt aan de scholen.”

Hoe ben je bij het platform terecht gekomen?

“Ik zag een bericht in de krant dat men op zoek was naar burgerleden voor het platform. Creatief met mijn handen ben ik niet, maar hou wel van kunst en cultuur. Ik ben een doener: als er een probleem is, dan ga ik ermee aan de slag. Daarom heb ik me aangemeld. In eerste instantie heb ik me beziggehouden met het maken van de website voor het platform, later zocht men een secretaris. Dat paste bij mijn vaardigheden, dus heb ik dat op me genomen. Na een aantal jaar wilde de voorzitter stoppen en was men op zoek naar een opvolger. Na een jaar was er nog niemand gevonden. Omdat ik als secretaris, zonder voorzitter, het gezicht werd van het platform, heb ik besloten het voorzitterschap erbij te doen.”

Wat kan er in Ouder-Amstel nog gebeuren op het gebied van kunst en cultuur?

“In een park staan andere bloemen dan in een tuin, zeg ik altijd. Ik bedoel: naast een paar grote gemeenten is Ouder-Amstel is een kleine gemeente. Hier wordt wel van alles georganiseerd. Denk aan concerten en exposities. Ouder-Amstel had in het verleden een toneelvereniging, jammer genoeg bestaat deze niet meer. Het zou mooi zijn als het Gezellenhuis kan worden gerenoveerd, en kan dienen als podium. Er is een toneel met gordijnen, het zou prachtig zijn als het in oude staat hersteld kan worden. Stel je voor: Dolf Jansen of Theo Maassen met een voorstelling op dat podium. Overigens hoeft dat niet alleen voor de grote namen te zijn, ook lokale stand-uppers zouden daar terecht kunnen.”

Welke voorbereidingen worden getroffen om nieuwe inwoners cultureel te betrekken bij hun woonomgeving?

“De Nieuwe Kern is nu in de planfase, voor echte voorbereidingen is het nog te vroeg. Maar de gemeente heeft al laten weten dat er een park komt – dat zou een mooie plek voor beelden zijn. Daarnaast moet er expositieruimte komen, en een bibliotheek. In de nieuwe wijk zullen mensen met diverse culturele achtergronden gaan wonen, het zou mooi zijn als we die mensen door middel van kunst en cultuur kunnen verbinden. En nog mooier wanneer we uit deze nieuwe wijk een aantal mensen bereid kunnen vinden om lid te worden van het Cultuurplatform.”

Naast het Cultuurplatform ben je nog voor andere organisaties actief?

“Ik ben betrokken bij Stichting Erfgoed Amstelland, een stichting die zich inzet voor het behoud van goederen die te maken hebben met het culturele erfgoed van Amstelland. We hebben als stichting bijvoorbeeld het werk Zicht op Ouderkerk kunnen aankopen, dat gemaakt is in de Gouden Eeuw. Een ander bijzonder werk is een aquarel van H. Kruimel met de Amstelkerk waar bovenop een chappe-telegraaf staat Dat toestel werd door Napoleon gebruikt om vanuit Amsterdam naar Parijs te communiceren. Ook ben ik secretaris bij de Stichting Vrienden van het Vollebregt Orgel, het orgel in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk. De stichting zamelt geld in voor het onderhoud van het Vollebregt orgel, dat is aangewezen als Rijksmonument.”

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?

“Marianne Hoek van de Muziekschool. Zij verzorgt muzieklessen voor kinderen in Duivendrecht en Ouderkerk, het zou mooi zijn wanneer alle kinderen in de gemeente kennis kunnen maken met muziek. Ik wil haar vragen: hoe zie je dat voor de toekomst in deze veranderende tijden?”

Naomi Heidinga