Categorie archief: Cultureel thema tot eind 2017

Nieuw CPOA-thema

Het Cultuurplatform Ouder-Amstel is alweer zeven jaar actief om kunstuitingen en culturele activiteiten binnen de gemeente te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt steeds rond een thema. ‘Naast de grote stad’ is gekozen als nieuw CPOA-thema, tot oktober 2017. Sylvia Dubbeldam en Marianne Wintershoven vertellen er enthousiast over.
Interview door Mirjam te Brake in Weekblad Ouder-Amstel

Waarom kiest het Cultuur-platform een thema?

“Een cultureel thema is een soort kapstok waarbij organisaties of individuele inwoners zich kunnen aansluiten als ze een activiteit willen organiseren rond kunst en cultuur” vertelt Sylvia Dubbeldam. “Ook voor ons geeft een thema houvast en we gebruiken het om bekendheid te geven aan wat wij doen, namelijk advies en ondersteuning bieden.”
Marianne Wintershoven vult aan: “Het eerste thema “Water” is bij onze start door de gemeente als een soort opdracht meegegeven; de thema’s “Onderweg” en “Verbinden” kwamen door brainstormsessies vanuit onze leden. Er zijn mooie activiteiten rond die thema’s georganiseerd!”

Hoe kwamen jullie op “Naast de grote stad”?

Sylvia: “Dit thema was één van de suggesties die we kregen bij de netwerkbijeenkomst van afgelopen voorjaar en na de brainstormsessie kreeg dit voorstel de meeste stemmen. We hebben op die middag trouwens veel leuke ideeën meegekregen waarmee we verder kunnen, maar tot oktober 2017 gebruiken we dus dit mooie nieuwe CPOA-thema, waaraan een hele geschiedenis vast zit.”
“Het is wel belangrijk dat het thema en de invulling ervan echt over onze gemeente gaat”, voegt Marianne hieraan toe.

Wat is het verhaal achter het nieuwe thema?

“Ouder-Amstel en Amsterdam zijn al eeuwenlang nauw met elkaar verweven als zus en grote broer met wederzijdse afhankelijkheid. Ouderkerk was in de Middeleeuwen het bestuurlijk en kerkelijk centrum en de beide grote Urbanuskerken in onze gemeente hebben we te danken aan het feit, dat Amsterdam het openlijk belijden van het Rooms-Katholieke geloof verbood. Gelovigen zochten onder andere hier hun toevlucht. Ook Beth Haim was hier nooit geweest als Amsterdam niet zoveel Joodse inwoners had gehad”, vertelt Sylvia Dubbeldam. Ze vervolgt: “Duivendrecht werd een belangrijke schakel tussen Amsterdam en Utrecht toen er een verbindingsbrug kwam, waardoor Amsterdam zich economisch kon ontwikkelen.” Marianne Wintershoven: “Onze grote broer was dus afhankelijk van ons en is dat soms nog. Denk maar aan het instellen van De Ronde Hoep als overloopgebied, zodat Amsterdam droge voeten houdt als het water niet meer weg kan. En Ouder-Amstel biedt rust en recreatiemogelijkheden zo vlak buiten de grote stad en vergeet niet het land waarop Amsterdam heeft kunnen bouwen; dat wás boerenland met prachtige boerderijen. Aan de andere kant profiteren wij natuurlijk enorm van de nabijheid van die grote broer met al zijn voorzieningen.”

Hoe wil het Cultuurplatform dit thema invullen?

“We benaderen organisaties en particulieren die in ons bestand staan met de vraag om hun activiteiten of evenementen rond dit thema te organiseren. Wij kunnen met hen meedenken over de invulling en adviseren en het is zelfs mogelijk om bij de gemeente een projectsubsidie aan te vragen”, vertellen de beide leden van het Cultuurplatform enthousiast.
“Naast de grote stad” kun je letterlijk nemen en dat uitbeelden of verwoorden. Maar je kunt het ook abstract benaderen en als jong-oud, groot-klein of bekend-onbekend invullen. Wat heeft Ouder-Amstel aan Amsterdam en andersom, maar wat zijn de bedreigingen?
Het Cultuurplatform heeft bijvoorbeeld het idee, om Ouder-Amstel flink op de kaart te gaan zetten als ‘toeristische uitlaatklep’ voor Amsterdam.

Verbinden jullie ook weer een Cultuurprijs aan dit thema?

Marianne Wintershoven: “Jazeker, we roepen alle kunstenaars op om zich nu al aan te melden, want de inzendingen voor de Cultuurprijs 2016 moeten op 13 maart 2016  binnen zijn. Voorwaarde is dat het werk voldoet aan het thema; dat is een harde clausule, maar verder zijn alle beeldende kunstvormen toe staan.” Ze vervolgt: “Via exposities in het gemeentehuis en het Dorpshuis kan het publiek anoniem stemmen. Het werk mag dan ook niet gesigneerd zijn. Voor de uiteindelijke winnaar is een mooi geldbedrag beschikbaar!”

Naast de grote stad

Het Cultuurplatform Ouder-Amstel is alweer zo’n 8 jaar actief als adviseur van de gemeente Ouder-Amstel. We adviseren de gemeente Ouder-Amstel over cultuurbeleid en we stimuleren de organisatie van culturele evenementen. Aan de hand van een thema biedt het Cultuurplatform kunstenaars en organisaties een handvat om voor eigen of gezamenlijke activiteiten meer aandacht te trekken. Tevens staat het thema “Naast de grote stad” tot oktober 2017 centraal voor bewoners van Ouder-Amstel die meedingen naar de cultuurprijs. Op de vorige thema’s Water, Onderweg en Verbinden hebben veel kunstenaars en organisaties gereageerd.

Naast de grote stad

Tijdens onze netwerkborrel in de Kleine Kerk te Duivendrecht in mei 2015, hebben we ideeën gevraagd voor een nieuw cultureel thema voor de komende twee jaren. Uit deze inventarisatie heeft het Cultuurplatform Ouder-Amstel een keuze gemaakt en nodigt alle organisaties en kunstenaars van harte  uit om aan te sluiten bij ons nieuwe thema Naast de grote stad.

Grote zus en kleine broer – kleine zus en grote broer

De gemeente Ouder-Amstel en Amsterdam zijn nauw met elkaar verweven. In de Middeleeuwen bloeide Ouder-Amstel: tot aan de 14e eeuw was Ouderkerk het bestuurlijk en kerkelijk centrum van Amstelland. Hierna werd het stokje overgenomen door Amsterdam, dat uitgroeide tot een economische handelsmacht.
Duivendrecht werd in 1344 voor het eerst genoemd maar ontwikkelde zich pas echt vanaf 1629 toen het Watergraafsmeer (of Diemermeer) werd drooggelegd. Bij Duivendrecht werd een brug gebouwd waardoor een directe verbinding tussen Amsterdam en Utrecht tot stand kwam.
In de loop der eeuwen werd de invloed van Amsterdam in de regio steeds groter. Vanaf 1731 benoemde Amsterdam eigen regenten in Ouder-Amstel. Tijdens de Bataafse republiek kwam daar in 1798 een einde aan en werd Ouder-Amstel zelfstandig. Het grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel werd kleiner door de expansie van Amsterdam op de oostoever van de Amstel.

Ouder-Amstel

Sinds 1815 vormen Ouderkerk, Duivendrecht en het buurtschap de Waver een eenheid. Deze kernen vormen ieder in hun eigenheid nog steeds het zusje van grote broer Amsterdam. En dankzij goede verbindingen via water, spoor en wegen is een “familiebezoekje” snel te regelen.
Vanuit Ouder-Amstel maken mensen dankbaar gebruik van de nabijheid van de grote stad met haar vele voorzieningen. Andersom vormt de kleinschaligheid, rust en ruimte van Ouder-Amstel een mooi tegenwicht voor de drukte in diezelfde stad. Ondanks het grote cultuuraanbod van de grote stad bloeit de cultuur in Ouder-Amstel. Dat blijkt o.a. uit een rijk verenigingsleven.

Thema t/m september 2017

Het thema “Naast de grote stad” heeft een looptijd van twee jaar t/m september 2017 waarin we zoveel mogelijk activiteiten op cultureel gebied willen betrekken. Mocht uw belangstelling gewekt zijn, wilt u meer weten, heeft u mogelijkheden om mee te werken aan het thema, dan vragen wij u te reageren via onze website, door middel van het contactformulier of het plaatsen van een reactie of via info@cultuurplatformouder-amstel.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en bekijken of wij u kunnen faciliteren bij de organisatie van het evenement.
Denk hierbij aan het geven van adviezen, het leggen van verbindingen met andere organisaties en/of kunstenaars en het opnemen van het evenement in onze CPOA-evenementenagenda op de website of in het Weekblad Ouder-Amstel.